Le Palace - SleutelmomentenLe Palace - SleutelmomentenLe Palace - SleutelmomentenLe Palace - SleutelmomentenLe Palace - SleutelmomentenLe Palace - Sleutelmomenten

Sleutelmomenten

2003-2010

In Februari 2001 verwerft de Franse Gemeenschap van België, op initiatief van de Minister-President Hervé Hasquin het gebouw aan de Anspachlaan te Brussel.

In haar zitting van 10 december 2003 heeft de Franse Gemeenschapsregering beslist een algemene oproep te publiceren met als doel de verschillende uitingen van belangstelling met betrekking tot de toekomstige bestemming van het oude « Pathé Palace » onder de vorm van projecten te verzamelen.

Op 14 april 2004 heeft de Franse Gemeenschapsregering, op initiatief van de Minister-President Hervé Hasquin, in samenwerking met de Minister van Letterkunde, Kunst en Audiovisuele Media, Olivier Chastel en Christian Dupont, Minister van Cultuur, beslist het project « Cinéma Palace » te weerhouden voor de toekomstige bestemming van het oude « Pathé Palace ».

In mei 2006 ondertekent de Minister van Cultuur en Audiovisuele Media, Fadila Laanan het programmacontract met de vzw « Le Palace » alsook de terbeschikkingstellingsovereenkomst van het gebouw en dit voor een periode van 20 jaar. De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Chantal Dassonville, en de vzw Le Palace, vertegenwoordigd door Nicole La Bouverie, worden benoemd tot bouwheer.

September 2006 : Het architecturale projet wordt aangekondigd. Een jury duidt het Architectuur Atelier van Alain Richard aan als auteur van het project.

Mei 2007 : Het ontwerp wordt voorgesteld aan de bouwheren alsook aan de partners van het project.

14 oktober 2007: Overlijden van Henry Ingberg, Secretaris-Generaal van de Franse Gemeenschap van België.

De filmwereld is in rouw met het overlijden van Henry Ingberg. Als eerbetoon aan zijn onnavolgbare steun aan de filmwereld, zal de grote zaal van het bioscoopcomplex naar hem vernoemd worden.

December 2007 : Het ontwerp wordt goedgekeurd door de bouwheren rekening houdende met enkele reserves voor wat betreft het budget.

Februari 2008 : Een financieringsaanvraag werd ingediend bij Beliris.

April 2008 : De Franse Gemeenschapsregering breidt de toegekende financiële waarborg aan de vzw uit met 1.150.000 EUR.

Mei 2008 : Beliris beslist een bedrag van 2.850.000 EUR aan de vzw Le Palace toe te kennen met het oog op het financieren van de renovatiewerken. Deze toekenning gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de eigendomsoverdracht van het onroerend goed Pathé Palace van de Franse Gemeenschap aan de stad Brussel of aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Zomer 2008 : De Franse Gemeenschap verwerpt de door Beliris opgelegde opschortende voorwaarde en beslist de eigendom van het gebouw in handen te houden.

Januari 2009 : De Franse Gemeenschapsregering beslist de werken met betrekking tot de herbestemming van het gebouw in een Arthouse bioscoopcomplex, uitgerust met 4 zalen en aanverwante infrastructuur: restaurant, bar, cultuurshop, ontvangstruimtes, integraal te financieren.

23 februari 2009: Het aanvraagdossier van de unieke vergunning (stedenbouw-erfgoed) alsook de milieuvergunning werden ingediend bij het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Leefmilieu Brussel - BIM.

18 januari 2010: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent de 'unieke' vergunning, de bouwvergunning voor de renovatieplannen ontworpen door architect Alain Richard toe.

Charles Picqué, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen, Fadila Laanan, Minister van Audiovisuele Media van de Franse Gemeenschap, die eigenaar is van het gebouw, Emir Kir, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Stedenbouw en Nicole La Bouverie, gedelegeerd bestuurder van de vzw Le Palace geven een persconferentie waar het architecturale project, dat onderwerp vormt van de vergunning, wordt voorgesteld.

Sinds nov 2012: Renovatie van het gebouw..